top of page

TEDBİR NAFAKASI

Tedbir Nafakası Nedir? TMK md 169’a göre boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle...

BOŞANMA DAVASI

Boşanma Davası Nedir? Evlilik, yasal boşanma sebepleri varsa anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açılarak ancak hakim kararı ile sona...

Makaleler: Blog2
bottom of page