top of page

TEDBİR NAFAKASI

Tedbir Nafakası Nedir? TMK md 169’a göre boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle...

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Suçu

Hukuksal anlamda nafaka, mahkemece nafaka yükümlüsü olarak belirlenen kişi ya da kişilerce, kanunda öngörülen koşulların oluşması halinde...

BOŞANMA DAVASI

Boşanma Davası Nedir? Evlilik, yasal boşanma sebepleri varsa anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açılarak ancak hakim kararı ile sona...

Makaleler: Blog2
bottom of page