top of page

25.11.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Tebliğler Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi Amaç MADDE...

24.11.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Milletlerarası Andlaşmalar 4858 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanması Hakkında Karar Karar metnini...

22.11.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİK Çukurova Üniversitesinden: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve...

Makaleler: Blog2
bottom of page