top of page

TEDBİR NAFAKASI

Tedbir Nafakası Nedir? TMK md 169’a göre boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle...

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Suçu

Hukuksal anlamda nafaka, mahkemece nafaka yükümlüsü olarak belirlenen kişi ya da kişilerce, kanunda öngörülen koşulların oluşması halinde...

MİRASTAN MAL KAÇIRMA (MURİS MUVAZAASI)

Muvazaa Nedir? Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına...

EVİ SATACAĞIM EVİ BOŞALTIP TAŞININ LÜTFEN

Kirada oturanlar zaman zaman bu sorun ile yüzyüze gelebilir. Özellikle kiralarda belirgin artışlar yaşandığı dönemlerde ev veya çatılı iş...

YABANCILAR

Yabancılar Hukukunun konusu geneli itibariyle gerçek kişilerin yabancı bir ülkedeki hukuki durumları, hakları, yükümlülükleri ve...

İşçilik Alacakları

İşçilik Alacakları 4857 Sayılı İş Kanunu’muzda düzenlenmiş olup, işçinin, iş sözleşmesinin sona ermesi sonucunda ortaya çıkan bazı hak ve...

MİRASIN HÜKMEN REDDİ

Mirasın Hükmen Reddi Nedir? Miras bırakanın ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli ve resmen tespit edilmiş ise miras...

BOŞANMA DAVASI

Boşanma Davası Nedir? Evlilik, yasal boşanma sebepleri varsa anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açılarak ancak hakim kararı ile sona...

Makaleler: Blog2
bottom of page