top of page

2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü...

Makaleler: Blog2
bottom of page