top of page

ELEKTRİK FATURASINA NASIL İTİRAZ EDERİM?

Geçtiğimiz yılın aralık ayı faturalarındaki yükseliş bir çok kullanıcının dikkatini çekmişti. Son dönemlerde faturalar ile ilgili...

TEDBİR NAFAKASI

Tedbir Nafakası Nedir? TMK md 169’a göre boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle...

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Suçu

Hukuksal anlamda nafaka, mahkemece nafaka yükümlüsü olarak belirlenen kişi ya da kişilerce, kanunda öngörülen koşulların oluşması halinde...

KASTEN YARALAMA SUÇU VE CEZASI

Kasten yaralama suçu, bir kimseye karşı; o kimsenin vücuduna acı vermesi, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan...

MİRASTAN MAL KAÇIRMA (MURİS MUVAZAASI)

Muvazaa Nedir? Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına...

EVİ SATACAĞIM EVİ BOŞALTIP TAŞININ LÜTFEN

Kirada oturanlar zaman zaman bu sorun ile yüzyüze gelebilir. Özellikle kiralarda belirgin artışlar yaşandığı dönemlerde ev veya çatılı iş...

YABANCILAR

Yabancılar Hukukunun konusu geneli itibariyle gerçek kişilerin yabancı bir ülkedeki hukuki durumları, hakları, yükümlülükleri ve...

İşçilik Alacakları

İşçilik Alacakları 4857 Sayılı İş Kanunu’muzda düzenlenmiş olup, işçinin, iş sözleşmesinin sona ermesi sonucunda ortaya çıkan bazı hak ve...

29.11.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Yönetmelikler Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...

MİRASIN HÜKMEN REDDİ

Mirasın Hükmen Reddi Nedir? Miras bırakanın ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli ve resmen tespit edilmiş ise miras...

25.11.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Tebliğler Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi Amaç MADDE...

BOŞANMA DAVASI

Boşanma Davası Nedir? Evlilik, yasal boşanma sebepleri varsa anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açılarak ancak hakim kararı ile sona...

24.11.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Milletlerarası Andlaşmalar 4858 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanması Hakkında Karar Karar metnini...

23.11.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE

4835 Bazı Antlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı...

2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü...

22.11.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİK Çukurova Üniversitesinden: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve...

Makaleler: Blog2
bottom of page